• طرز کار فیلترهای سپار

    فرایند جداسازی و فیلتراسیون در فیلترهای سپار منحصر به فرد و ثبت شده میباشد.
    از برجسته ترین امتیازات فیلترهای 2000 اندازه فیزیکی کوچک و رابطه مستقیم آن با میزان جریان موثر سوخت است ....

  • فیلتر تصفیه کننده سپار

    فیلتر تصفیه کننده سپار با بکارگیری تکنولوژی کاملا جدید گریز از مرکز به صورت چند مرحله ای سوختی صددرصد تصویه شده، و عاری از هر گونه آب یا ذرات معلق اضافی موجود در سوخت را به موتور دیزل می رساند...

عضویت در خبرنامه

دریافت خبرنامه

عضو خبرنامه شوید و پیشنهادات استثنائی دریافت نمایید.

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک: