در جلسات نهاد ریاست جمهوری بررسی می شود؛ بررسی پیشنهاد 2 وزارتخانه برای سهیه بندی گازوئیل

در جلسات نهاد ریاست جمهوری بررسی می شود؛ بررسی پیشنهاد 2 وزارتخانه برای سهیه بندی گازوئیل
در حالی که طی روزهای اخیر اخباری درخصوص منتفی شدن سهمیه بندی بنزین، در رسانه ها منتشر شده است بررسی صورت جلسات مسئولان مهم اجرایی نشان می دهد در هفته گذشته نشستی در نهاد ریاست جمهوری جهت بررسی پیشنهاد مشترک وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین سهمیه دولتی گازوئیل برای ناوگان ایرانی و همچنین نرخ فروش آن به ناوگان ایرانی و خارجی خروجی از کشور برگزار شده که در روزهای آینده نیز ادامه جلسات آن تشکیل خواهد شد.